Herderfactory

Coberco kwartier - Arnhem

Iedereen die Arnhem kent, kent de Cobercofabriek: de momenteel ontoegankelijke parel aan de Rijn, direct naast het hart van de stad. Deze unieke plek wordt getransformeerd tot nieuwe stedelijke hotspot ‘Cobercokwartier’. Onder het gebied Cobercokwartier vallen de oude Cobercofabriek met onder meer het Ketelhuis en de Flessenloods, de pleinen, de boulevard en nieuwbouwwoningen.

Plan informatie

Plan Coberco
10-principles
Coberco_Circulair

Geselecteerde verhalen

Architectenweb
Interview Cobercokwartier

Dé nieuwe creatieve hotspot van Arnhem

Cobercokwartier is dé nieuwe creatieve hotspot van Arnhem waar wonen, werken, winkelen, genieten en ontspannen samenkomen. Het gebied ademt de industriële geschiedenis van Coberco. Gelegen tussen de binnenstad en de industriëlebedrijvigheid, direct aan de zonnige zijde van de Rijn en dicht bij de uitvalswegen, vormt het Cobercoterrein een fantastische basis om een nieuwe stadswijk te scheppen. Dé nieuwe creatieve hotspot van Arnhem waar wonen, werken, winkelen, genieten en ontspannen samenkomen. Met het openstellen van het gebied krijgen Arnhemmers er een prachtig stuk stad bij. Een waardevolle aanvulling. Een plek voor iedereen!
Cobercokwartier wordt een nieuw stuk stad met duidelijke kenmerken. Iedereen die de plek bezoekt, die er woont of die er onderneemt denkt daar hetzelfde over. Doordat iedereen zich verbindt aan de 10 gedragsprincipes van Cobercokwartier. Deze 10 principes passen allen onder 3 belangrijke pijlers, die Cobercokwartier typeren. Gezonde stad, karakter en mix met inspirerende smaakmakers. Cobercokwartier wordt ontwikkeld volgens het Cityplot principe.

Het Cobercokwartier

Het Cobercoterrein ligt in Arnhem op een prominente plek aan de Rijn, naast de John Frostbrug, grenzend aan de binnenstad. Het gebied ademt de historie van Coberco en in de nieuwe plannen maken wij dankbaar gebruik van de bestaande structuur, de fabrieksgebouwen en natuurlijk de ligging aan de zonzijde van de Rijn. De nieuwe naam van het gebied wordt het Cobercokwartier. Het doet waar Arnhem al jaren recht op heeft: dit stuk stad teruggeven aan de Arnhemmers.

Circulair Cityplot

Dit stuk stad wordt organisch ontwikkeld volgens het Circulair Cityplot-concept waardoor ook hier wordt ingezet op een adaptieve menging van functies, typologieën en initiatieven en op het aanjagen van waardevolle interactie tussen bewoners en bezoekers. Energie wordt er gewonnen uit hernieuwbare bronnen, mobiliteit wordt collectief en groen krijgt de ruimte. Als uitsmijter zal het Cobercokwartier straks volledig draaien op Campina’s biogas.
Om de diversiteit aan groen te vergroten is de openbare ruimte onderverdeeld in verschillende types groen. De singel is een belangrijke wandel- en fietsverbinding met de stad en kade. Daarbij dient de singel als geluidbuffer met de ‘Urban Oase’. De goede doorwaadbaarheid van het Coberco-terrein zal door bijvoorbeeld een Groene Gevel Route en een rijke familie van bomen aangenamer worden. De binnenhoven worden groen en blauw. De hoven zelf vormen collectieve groene ruimtes en zijn zo vormgegeven dat er toevalige ontmoetingen ontstaan. Het gebied levert een actieve bijdrage aan de biodiversiteit door natuurinclusief te bouwen, maar ook productieplekken, groene daken en gevels dragen hier aan bij. Het Waterfront wordt uitgewerkt als ecologische verbindingszone. Waterzuiverende beplanting filtert hier tevens het water dat uit het terrein afkomstig is.

Rainproof

Coberco is rainproof en kan dus naast het vasthouden bufferen vertragen of herbruiken van rgenwater de piekbuien eenvoudig afvoeren richting open water. Coberco laat het watersysteem zien in zijn openbare ruimte en draagt dus bij aan de bewustwording van het belang van water. Het regenwaterstelsel zal niet worden aangesloten op de riolering.
Uit huishoudelijk afvalwater (toilet en keuken) zal energie en fosfaat teruggewonnen worden. Middels warmtewisselaars in badkamers zal bijvoorbeeld warmte uit douchewater teruggewonnen worden. Ook de Rijn wordt ingezet om energie uit terug te winnen. Door middel van een WKO kan warmte worden gewonnen. Door regenwater in te zetten ter irrigatie van (dak)tuinen of de beoogde stadslandbouw zal het drinkwaterverbuik teruggedrongen worden.

Integraal groen

De inrichting van de openbare ruimtes hebben een groen karakter en zijn ingericht ten behoeve van langzaam verkeer. Dit levert een prettige leefomgeving op buurtniveau op die sociaal en duurzaam is. Pleinen, parken en straten worden ingericht met zitelementen en een gevarieerd sortiment bomen en stuiken.
Een dunne scheiding tussen openbaar en privé en variatie in anonimiteit kan zorgen dat bewoners de straat eerder als verlengde van hun woonhuis of werk ervaren. Door spannende routes en zichtlijnen te creëren worden mensen uitgenodigd om in de openbare ruimte te bewegen of te verblijven.
Oude gebouwen worden hergebruikt, nieuwe worden toegevoegd; klein en groot en goedkoop en duur worden er afgewisseld. Drie plots zijn aangewezen voor woningbouw, voor zowel appartementen en lofts als grondgebonden woningen, en deze worden afgewisseld met pleinen met horeca en plekken waar wordt gewerkt. De oude fabriekshallen zijn de identiteitsdragers en bieden straks ruimte aan ambachten, exposities en creatieve events. De voormalige Flessenloods wordt bijvoorbeeld ingezet als markthal voor Arnhems ambacht, de Machinekamer wordt horecagebouw en in het Ketelhuis komt een bierbrouwerij. Lokale partners zijn betrokken in de planvorming en dragen daar al actief aan bij. Het Cobercokwartier wordt autoluw, en het krijgt vooral met routes voor wandelaars en fietsers die aantakken op de omliggende wijken. Aan de Rijnzijde van het complex wordt een doorlopende boulevard aangelegd waarvan de vormgeving is gebaseerd op de hoogteverschillen die passen bij het rivierenlandschap.

Project details

Design Urban Plan

Studioninedots met Albert Herder,
Delva Landscape Architecture,
Studiospacious

Supervisie

Albert Herder, Studioninedots,

Design New Building Blocks

Orange architects
ZECC architecten
Studiospacious

Client

BPD Ontwikkeling

Type

Stedenbouwkundig plan van 27.000 m2, appartementen, woningen, creatieve werkplaatsen, hotel, parkeren

Location

Coberco melkfabriek, Nieuwe Kade 1, Arnhem

Design-Completion

2017- ongoing

Partners

DELVA Landscape Architecture | Urbanism, 1meter98, Gemeente Arnhem, local stakeholders

Image credits

Studiospacious, ZesxZes, Gelders Archief, Jan van Dalen Fotograaf, DELVA Landscape Architecture | Urbanism, Studioninedots

Meer informatie

www.studioninedots.nl/Cobercokwartier/
Cobercokwartier

tentoonstelling-island-daniel-nicolas-karper-k-studioninedotswisselspoor-blauwe-kamer-jaarboek-cityplot-studioninedotsjaarboek-architectuur-in-nederland-2020-2023-studioninedotsbaanhof-rotterdam-ggd-cluster-baankwartier-studioninedotspapaverwerf-europan-buiksloterham-amsterdam-studioninedotswisselspoor-deelgebied-utrecht-cityplot-studioninedotsbestemmingsplan-schieoevers-noord-delft-supervisor-herderfactoryrebel-kop-zuidas-amsterdam-studioninedotswandervoids-studioninedotssymposium-principes-maakstad-schieoevers-noord-delft-herderfactorybovenbouwwerkplaats-wisselspoor-cityplot-utrecht-studioninedotslezing-het-gastvrije-station-nijmegen-lux-studioninedotsblack-swan-kauwgomballenfabriek-overamstel-studioninedotsnext-step-award-2022-bna-synchroon-juryvoorzitter-herderfactorycityplot-bsh-genomineerd-gulden-fenikscityplot-buiksloterham-gulden-feniks-amsterdam-studioninedotsbeelden-pompenburg-rotterdam-studioninedotspark-mozaik-cityzen-brussel-studioninedotslecture-aorta-city-of-tomorrow-utrecht-wisselspoor-studioninedotslezing-air-pompenburg-rotterdam-studioninedotsinterview-fotosessie-pompenburg-rotterdam-studioninedotsschieoevers-noord-delft-kwaliteitsteam-supervisor-herderfactorysmakkelaarspark-utrecht-studioninedotsinterview-cobercokwartier-arnhem-cityplot-nieuwekadekwartier-studioninedotswestbeat-studioninedots-amsterdamgroene-architectuurgids-arcam-amsterdam-studioninedotsschieoevers-noord-safari-delft-herderfactoryde-caai-eindhoven-studioninedotsbogen-borrel-westbeat-amsterdam-lingotto-studioninedotsmodulaire-bouw-industrieel-flexibel-demontabel-ifd-prefabfifty-fifty-westbeat-nominatie-bna-award-studioninedotswet-beast-studioninedots-amsterdamsuperspace-westbeat-amsterdam-lingotto-studioninedotscityplot-concept-studioninedotsmeet-our-associates-partners-studioninedotscobercokwartier-nieuwekadekwartier-cityplot-arnhem-studioninedotsinterview-plan-amsterdam-cityplot-buiksloterham-studioninedotscobercokwartier-nieuwekadekwartier-circulair-studioninedotswestbeat-nominatie-zuiderkerkprijs-studioninedotscampina-de-caai-start-bouw-cityplot-eindhoven-studioninedotsreactie-welstand-wisselspoor-utrecht-cityplot-studioninedotspeaky-blinders-party-studioninedotsstudiereis-brooklyn-2018-herderfactorydenemarkenstudiereis-bordeaux-2019-herderfactorystudiereis-barcelona-2020-herderfactorystudiereis-italy-2022-herderfactorystudiereis-cote-d-azur-2022-herderfactorystudiereis-lyon-arles-nancy-2021-herderfactorystudiereis-hamburg-2020-herderfactorystudiereis-paris-2019-herderfactorystudiereis-valencia-2019-herderfactorystudiereis-oslo-waterfront-2019-herderfactorynieuwe-huisstijl-herderfactorystudiereis-zurich-graubunden-2020-herderfactorycreative-workspace-111-stork-amsterdam-noord-studioninedotsculturele-vrijplaats-karper-k-verbouwing-amsterdam-studioninedotsculturele-vrijplaats-karper-k-initiatief-amsterdam-studioninedotsculturele-vrijplaats-karper-k-tafel-van-arcam-amsterdam-studioninedots230508-wisselspoor-nominatie-neprom-prijscityplot-buiksloterham-amsterdam-studioninedots360-degrees-buiksloterham-cityplot-amsterdam-studioninedots