Herderfactory

Supervisie Schieoevers Noord Delft

Sturen op kansen vanuit integraal perspectief

Het Supervisorenteam Schieoevers Noord kiest voor een eigen wijze van ruimtelijke kwaliteitsbewaking: Activerend en vanuit integraal perspectief. Deze aanpak sluit aan bij de ambitieuze, maar ook complexe insteek voor de transformatie van het gebied: het vormgeven aan de MaakSTAD, een stad waarbij productie weer onderdeel is van onze woon- en werkomgeving. Een gesprek met de drie supervisoren Schieoevers Noord, Hilde Blank, Albert Herder en Floris van der Zee, over hun werkwijze, visie, agenda en belangrijkste wapenfeiten tot nu toe.

Geselecteerde verhalen

Schieoevers Delft www.delft.nl/schieoevers
Kabeldistrict www.kabeldistrict.nl
Nieuwe Haven www.nieuwehavendelft.nl

Integraal perspectief

Schieoevers is een grootschalige ontwikkeling met verschillende deelontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteitsbewaking is gedurende zo’n langdurige ontwikkeling een cruciaal onderdeel bij het borgen van voldoende samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen en het realiseren van levendige, diverse en gemengde wijken. Gerichte keuzes in de aanpak van supervisie helpen daarbij. Albert Herder: “Onze blik is niet zozeer gericht op het architectonische van de projecten. Wij kijken vooral vanuit de integrale planvorming, met oog voor de publieke ruimte en de relatie ervan met de gebouwen.” Hilde Blank: “We vormen een team van drie, met elk eigen kwaliteiten die elkaar mooi aanvullen. Floris van der Zee maakte met zijn stedenbouwkundig bureau BURA en in samenwerking met de gemeente de gemeentelijke kaders: het Ontwikkelplan en het Ruimtelijk Kwaliteitskader en is daardoor goed op de hoogte van de plangeschiedenis, architect Albert Herder heeft aandacht voor het activeren van plekken met het oog op het realiseren van een levendige, sociaal sterke wijk. Ikzelf ben als stedenbouwkundige geoefend in het denken door de schalen heen en kijk naar de samenhang, ook wat betreft het landschap en de buitenruimte.”

DNA van MaakSTAD als toetsingskader

Naast de drie vakmatige supervisoren hebben ook een gemeentelijk stedenbouwkundige en de programmadirecteur Schieoevers Noord zitting in het Kwaliteitsteam, de laatste in de rol van voorzitter. Het team adviseert bij alle plannen die voor het gebied gemaakt worden, op verschillende momenten in de tijd. Leidraad daarbij zijn de negen principes die ten grondslag liggen aan de transformatie: het DNA van de MaakSTAD. De Stadsbouwmeester heeft voor Schieoevers een adviesrol. Daarnaast is er intensieve afstemming met ambtelijke projectgroepen en de projectleiders van parallel lopende projecten binnen Schieoevers Noord. De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) vervult de rol van Welstand in de laatste processtap. Zij toetst plannen op gestelde kaders, regelgeving en wensen wat betreft kleurstellingen of detailleringen. Herder: “Dat geeft ons de vrijheid niet met rode potloden te hoeven werken, maar met een positieve grondhouding, op zoek naar kansen en vanuit het bredere perspectief.” Van der Zee: “Ook het stimuleren van gemeentelijke projectleiders of opdrachtgevers om hun uitvragen voldoende ambitie mee te geven zien we als onze taak. Een voorwaarde om van de inzenders meer kwaliteit te krijgen.” Blank: “Onze betrokkenheid vanaf een vroeg moment in projecten en onze integrale benadering zijn voorwaardelijk om snelheid in ontwikkelingen te houden.”

Agenda

De opgaven waar het team de komende jaren de tanden in wil zetten hebben alle baat bij een integrale benadering. Belangrijk, maar complex is de vraag hoe woonkwaliteit te maken in een gebied dat van oudsher wordt gedomineerd door werken. Herder: “Zo is bijvoorbeeld de mate van menging van wonen en werken essentieel om een levendig stukje stad voor elkaar te krijgen.” De betaalbaarheid van de MaakSTAD staat ook op de agenda. Herder: “Soms ook zullen we een kritische noot plaatsen bij bestaande standaards. In Schieoevers is door de mix aan wonen en werken en de relatief hoge bebouwingsdichtheden sprake van intensief en divers gebruik van de openbare ruimte. Daardoor kom je niet goed uit met ontwerpen met een standaard aantal m2 groen per inwoner. Beter werkt het sturen op een gestapelde invulling van functies die zorgen voor kansen voor ontmoeting, hoge biodiversiteit, goede bereikbaarheid, veel variëteit aan functies en sferen et cetera.” Blank: “Ook het procesmatig organiseren van een integrale ontwikkeling vraagt om aandacht. Wonen en werken zijn twee gescheiden afdelingen. Het sectoraal denken van overheden en instituties wil daarom nogal eens botsen met de integrale ambities van een plan. Hoe krijgen we dan alle neuzen weer dezelfde kant op?” Herder: “Alle drie delen we het geloof in Schieoevers Noord met iets heel bijzonders bezig zijn, dát vonkje willen we graag aan alle betrokkenen overdragen.”

Project details

Ontwikkelplan / Ruimtelijke kwaliteitskader Schieoevers Noord

Gemeente Delft / BURA urbanism

Tekst

Marieke Berkers

Supervisors Schieoevers
Hilde Blank (BVR adviseurs)
Albert Herder, (Studioninedots)
Floris van de Zee (BURA urbanism)
Location
Schieoevers Noord Delft

Kabeldistrict
Development
AMVEST / Kondor Wessels Vastgoed
Design Urban Plan
MEI architecten / ZUS (Zones Urbaines Sensibles)

Nieuwe Haven
Development
AM
Design Urban Plan
De Urbanisten
Design New Building Blocks
JVST / Steenhuis Bukman Architecten

Image credits

gemeente Delft, BURA urbanism

Meer informatie

Schieoevers Delft www.delft.nl/schieoevers
Kabeldistrict www.kabeldistrict.nl
Nieuwe Haven www.nieuwehavendelft.nl

tentoonstelling-island-daniel-nicolas-karper-k-studioninedotswisselspoor-blauwe-kamer-jaarboek-cityplot-studioninedotsjaarboek-architectuur-in-nederland-2020-2023-studioninedotsbaanhof-rotterdam-ggd-cluster-baankwartier-studioninedotspapaverwerf-europan-buiksloterham-amsterdam-studioninedotswisselspoor-deelgebied-utrecht-cityplot-studioninedotsbestemmingsplan-schieoevers-noord-delft-supervisor-herderfactoryrebel-kop-zuidas-amsterdam-studioninedotswandervoids-studioninedotssymposium-principes-maakstad-schieoevers-noord-delft-herderfactorybovenbouwwerkplaats-wisselspoor-cityplot-utrecht-studioninedotslezing-het-gastvrije-station-nijmegen-lux-studioninedotsblack-swan-kauwgomballenfabriek-overamstel-studioninedotsnext-step-award-2022-bna-synchroon-juryvoorzitter-herderfactorycityplot-bsh-genomineerd-gulden-fenikscityplot-buiksloterham-gulden-feniks-amsterdam-studioninedotsbeelden-pompenburg-rotterdam-studioninedotspark-mozaik-cityzen-brussel-studioninedotslecture-aorta-city-of-tomorrow-utrecht-wisselspoor-studioninedotslezing-air-pompenburg-rotterdam-studioninedotsinterview-fotosessie-pompenburg-rotterdam-studioninedotsschieoevers-noord-delft-kwaliteitsteam-supervisor-herderfactorysmakkelaarspark-utrecht-studioninedotsinterview-cobercokwartier-arnhem-cityplot-nieuwekadekwartier-studioninedotswestbeat-studioninedots-amsterdamgroene-architectuurgids-arcam-amsterdam-studioninedotsschieoevers-noord-safari-delft-herderfactoryde-caai-eindhoven-studioninedotsbogen-borrel-westbeat-amsterdam-lingotto-studioninedotsmodulaire-bouw-industrieel-flexibel-demontabel-ifd-prefabfifty-fifty-westbeat-nominatie-bna-award-studioninedotswet-beast-studioninedots-amsterdamsuperspace-westbeat-amsterdam-lingotto-studioninedotscityplot-concept-studioninedotsmeet-our-associates-partners-studioninedotscobercokwartier-nieuwekadekwartier-cityplot-arnhem-studioninedotsinterview-plan-amsterdam-cityplot-buiksloterham-studioninedotscobercokwartier-nieuwekadekwartier-circulair-studioninedotswestbeat-nominatie-zuiderkerkprijs-studioninedotscampina-de-caai-start-bouw-cityplot-eindhoven-studioninedotsreactie-welstand-wisselspoor-utrecht-cityplot-studioninedotspeaky-blinders-party-studioninedotsstudiereis-brooklyn-2018-herderfactorydenemarkenstudiereis-bordeaux-2019-herderfactorystudiereis-barcelona-2020-herderfactorystudiereis-italy-2022-herderfactorystudiereis-cote-d-azur-2022-herderfactorystudiereis-lyon-arles-nancy-2021-herderfactorystudiereis-hamburg-2020-herderfactorystudiereis-paris-2019-herderfactorystudiereis-valencia-2019-herderfactorystudiereis-oslo-waterfront-2019-herderfactorynieuwe-huisstijl-herderfactorystudiereis-zurich-graubunden-2020-herderfactorycreative-workspace-111-stork-amsterdam-noord-studioninedotsculturele-vrijplaats-karper-k-verbouwing-amsterdam-studioninedotsculturele-vrijplaats-karper-k-initiatief-amsterdam-studioninedotsculturele-vrijplaats-karper-k-tafel-van-arcam-amsterdam-studioninedots230508-wisselspoor-nominatie-neprom-prijscityplot-buiksloterham-amsterdam-studioninedots360-degrees-buiksloterham-cityplot-amsterdam-studioninedots